ALAN I BARBARA PIZ-DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

Home  /   ALAN I BARBARA PIZ-DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

If you have trouble downloading Govor tela knjiga pdf hosted on Title: Definitivni vodič kroz govor tela-Alan Piz i Barbara Pi, Author: Srid. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO. Definitivni Vodic Kroz Govor Tela Pdf Download > DOWNLOAD. d77fe87ee0 Direktno iskustvo Alan i Barbara Piz.

Author: Brasho Doule
Country: Albania
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 21 July 2007
Pages: 240
PDF File Size: 4.35 Mb
ePub File Size: 1.42 Mb
ISBN: 297-9-11195-785-1
Downloads: 82847
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dijinn

Osmehivanje je znak potinjavanjaOsmehivanje i smejanje se univerzalno smatraju znacima da je osoba srena. Ponosite se svojim nezavisnim milje-njem i znate da ono to vidite i ujete od drugih ne treba da prihvatate bez dokaza. Ako smo napeti prilikom upoznavanja s nepoznatima, krv se povlai iz e-lija neposredno ispod spoljanjeg sloja koe ruku – koji se zove dermis – i odlazi u miie nogu i ruku, u sklopu priprema za “borbu ili beg”.

Tog “jo nekog” nije mogla odmah da prepozna jer su mu biljke skrivaie lice, ali su njegovo telo i pokreti bili veoma dobro vidljivi.

Studije pokazuju da za osobu koja se, u direktnom kontaktu, oslanja na vrste vizuelne dokaze u pogledu ponaanja druge osobe, postoji vea verovatnoa da e izvesti tanije zakljuke o toj osobi nego neko ko se oslanja iskljucivo na intuiciju. Signali poput irenja zenica, preznojavanja i crvenjenja ne mogu svesno da se lairaju, ali pokazivanje dlano-va u svrhu glumljenja iskrenosti moe lako da se naui.

Rukovanje koje iskazuje potinjenostSuprotno od dominantnog rukovanja jeste pruanje ruke tako da vam je dlan prugasti rukav okrenut navie kao na crteui-me simbolino preputate drugoj osobi gornju ruku, poput psa koji izlae grlo superiornom psu. Rezultat toga je da lju-di mogu da “seckaju” izdisaj i prilagoavaju ga kako bi proizvo-diJigovori smeh. SJino tome ovek koji eli da sakrije gde je protekle noi skT-tao s druStvom, drace ruke u depovima ili prekrstene na grudi-ma dok pokusava da ob,asni svojoj partnerki gde je bio Meu tim, sakriveni dlanovi mogu kod nje da izazovu intuitivan oseaj”Verujte mi – ja sam lekar”Dlanovi se promiljeno koriste u elji da se prikae otvoren, iskren pnstupda on ne govori istinu.

  ASTM E228 PDF

Verovatno je poeo da se 12razvija pre 2 miliona godina, da bi pre godina bio ve uglavnom formiran, a tokom tog peri-oda, veliina naeg mozga se utrostruila.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Meutim, podsta-kla je savremeno prouavanje izraza lica i govora tela, a mnoge Darvinove ideje i opaanja dobili su potvrdu od strane istraiva-a baebara sveta. Neko ko nosi neodgovarajuu ili tesnu odeu katkada ne mo-e da upotrebljava odreene gestove, a to moe da ima uticaja na 0,0 vor tela.

Skini teret s grudi. Na isti nain, poznavanje i umee govora tela slue da svaki susret s drugom osoborii uine prijatnim doivljajem. Ovi rezultati pokazali su da se ljudi, to je situacija drutvenija, ee smeju, a svaki njihov smeh traje due.

U rimsko doba, noenje bodea skrivenog u rukavu bilo je uobiajena praksa, tako da su Rimljani, zatite radi, uobiajili da se pozdravljaju hvatanjem za doruje. Ove okolnosti odnose se na manjinu ljudi, ali je vano imati u vi-du koji efekat mogu fizika ogranienja ili invaliditet neke osobe da imaju na njene telesne kretnje.

Jesmo li vam dobro “pogodili”? Razlike meu polovimaMuke ruke rotiraju blago prema napolje, dok enske ruke rotira-ju blago prema unutra.

Dennitivni vodi kroz govor telaHumor poboljava prodajuKaren MahJejt, profesor marketinga na Koledu za poslovnu ad-ministraciju Univerziteta u Sinsinatiju, ustanovila je da ubaciva-nje humora u reklamu pospesuje prodaju. Zene poseduju uroenu sposobnost da hvataju i deifruju never-balne signale, kao i vrlo istanan oseaj za sitne detalje.

Imaju hemijski sastav sli-an glvor i heroinu i umirujue dejstvo na organizam, aistovrcmeno jaaju imunoloki sistem.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela – [PDF Document]

Frojd je bio svestan znaenja ovog nesvesnog gesta i nije se iz-nenadio kad su na povrinu poeli da isplivavaju brani problemi. Sputena vilicaOvo je uveban osmeh, kod kojeg se donja vilica jednostavno sputa, da bi odavala utisak da se osoba smeje ili je vesela. Ovo umee pokazalo se kao izuzetno korisno za prilaenje de-vojkama u diskoteci. U jednoj od piz-definitivnii brojnih studija na temu smeha, Riard Dejvidson, profesor psiho-logije i psihijatrije s Univerziteta u Viskonsinu Medisonkaio je svoje ispitanike za EEG aparate elektroencefalografekoji mere aktivnost modanih talasa, i prikazivao im komine filmove.

  DNV RP E305 PDF

Ova dvojica su samo stajala, zapanjeni onim to su upravo videli. piz-definitinvi

RezimeMalo je ljudi koji imaju bilo kakvu predstavu o tome kako da pri-u drugima prilikom prvog susreta, uprkos injenici da je veina nas svesna da prvih nekoliko minuta tog susreta mogu da stvore ili unite odnose. Putao ih je stalno iz-nova i smejao se to je jae i glasnije mogao. Ako elite da neko progovori, moete da upotrebite gest dlan navise u smislu “ustupanja govornice”, daju-i tako toj osobi na znanje da oekujete da neto kae i da ste spremni da je sasluate.

Poene kod sudija osvaja u meri u kojoj uspe da ovlada emitovanjem ovih signala. Sreom, moeteda nauite da budete duhoviti. Ako, na primer, neko sedi na autobuskoj stanici vrsto prekrtenih ruku i nogu i sputene brade, a dan je zimski i hladan, to najverovatnije znai da je toj osobi hladno, a ne da je defanzivna.

Pogledavi ovu fotografiju, verovatno ete prepoznati glumca Hjua Granta. Adam je visok cm i zgodan, dobro se oblai i svakako deluje kao uspean PR ovek. Kad prekrstite ruke na grudima, da li stavljate levu preko desne ili desnu preko leve?

U nekim zemljama, rukovanje sa enom jo uvek je nesigurna rabota naprimer, u mnogim muslimanskim zemljama to se smatra nepri-stojnim; umesto toga, prihvatljiv je laki naklon glavomali se postepeno ustanovljava da se ene koje iniciraju vrst stisak rukc smatraju – u veini zemalja osobama irih shvatanja i ostavlja-ju bolji prvi utisak. Do njega moe da doe ukoliko je intimni prostor jedne osobe 60 cm, a druge 90 cm, tako da ova potonja za vreme po-zdravljanja stoji dalje i ruke im se ne dodiruju pravilno.